Динозаврите измрели от втория път

Смята се, че изчезването на динозаврите се дължи на падането на огромен астероид на Земята преди около 65 милиона години. Но учени от Университета на Вашингтон  предполагат, че още преди сблъсъка на астероида със Земята,  се е случило друго събитие , която е повлияло на изчезването на гигантските гущери: вулканично крадено от 30думи изригване унищожава  живота в океана.

„Изригването е започнало около 300 – 200 хиляди години преди астероида и е продължило вероятно над 100 000 години“ – цитира Daily Mail  д-р Томас Тобин. В атмосферата започва отделяне на въглероден двуокис и други парникови газове, което от своя страна довежда до затопляне и крадено от 30думи първото от двете измирания. В хода на това събитие изчезва живота на дъното на океана, а при следващото, причинено от въздействието на астероида, загиват останалите водни видове.

Проучвания са проведени в богати  на изкопаеми залежи на остров Сиймор  , като тяхното изследване ще позволи да се определи какво се е крадено от 30думи случило по време на масовите измирания.

Експертите са събрали малки проби от скали и фосили и са определили  времето на тяхното възникване. „Мисля, че откритите доказателства показват две различни събития, включително и затопляне,“ – казва д-р Тобин.

Въпреки че в момента няма преки доказателства, че първото масово измиране оказва влияние крадено от 30думи върху второто, експерти смятат, че оцеляването на видовете в този момент е било на ръба, така че динозаврите не са преживели падането на астероида.. „Невероятно е , че тези две масови измирания, могат да бъдат напълно независими събития“ – казва Томас Тобин.

защищено INVITEXT

Add Comment