Върховният административен съд осъди вътрешния министър Цветанов за бездействие

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) осъди вътрешния министър Цветан Цветанов за бездействие.Цветанов е осъден заради това, че не е издал заповед за определяне на размера, условията и реда за отпускане на безплатна предпазна храна и тонизиращи напитки на полицаите, които работят при крадено от 30думи специфични рискове за здравето или на смени.

ВАС осъжда Цветанов да издаде заповедта в двумесечен срок от влизане в сила на решението.
Според Закона за МВР „на служителите, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето, се осигурява безплатна храна. На служителите, работещи на смени, крадено от 30думи се осигуряват ободряващи напитки“.
Решението на съда идва заради жалбите на Владимир Алексиев, Добромир Добрев, зам.-председател на Синдикална федерация на служителите в МВР и жалбата от името на цялата федерация.
Цветанов трябва да издаде заповедите за 2011 и 2012 г. в двуседмичен срок от влизане в крадено от 30думи сила на решението на съда. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

защищено INVITEXT

Add Comment