Кои сме ние? -за размисъл

Ние знаем ли кои сме ние? Може би, в действителност, ние зле си представяме това. През целия си живот, ние се ръководим от възприятия, които съществуват в обществото, но не от нашите истински мисли.

Доста често можете да чуете: „Аз съм такъв, какъвто съм, и ако някой не мe харесва, крадено от 30думи тогава нека да свиква.“ Това означава, че хората не искат да променят себе си, дори и това да вреди на другите. Приемайки себе си за своите представи, ние се заблуждаваме цял живот.

Човек може да повярва, че неговите психологически черти са негови собствени. Наистина ли нетърпението, гневът, злобата, завистта или крадено от 30думи всякакви други характеристики са истинската същност на човека? А те могат да са само битови навици.

Чух една история за това как репортер разговаря с хора на летище Кенеди, като им задава един и същ въпрос. Той се интересувал от това, което мислят за най-отвратително. Сред многото отговори, като война, крадено от 30думи катастрофа, предателство, заболявания, той чул нещо, което го поставило в задънена улица. Когато попитал, чакащия  своя рейс будистки монах, какво той счита за най-отвратителното нещо, монахът отговорил на въпроса му с въпрос:

– Кой сте вие ? – попитал той.
-Аз съм Джон Смит – казал журналистът.
крадено от 30думи Това е сегашното ви име, но кой сте вие? – отново попитал монахът.
– Аз съм журналист – отговорил той смутено.
– Това е вашата професия. Кой сте вие? – попитал монахът.
– Човек? – с въпрос отговорил репортерът.
– Това е биологичен вид, но кой крадено от 30думи сте вие всъщност? – продължи да пита монахът.

Репортерът не знаел какво да каже и замълчал. Монахът казал, че това е най-отвратителното – да не знаеш кой си ти самият.

Когато едно дете идва на този свят, то няма представа кой е той и как трябва да се държи. С крадено от 30думи изключение на някои вродени способности, всички понятия и начини на поведение, то придобива като гледа какво се случва. Да бъде човекът алчен  или алтруист, благороден, или безскрупулен, добър или раздразнителен, зависи до голяма степен от процеса на неговото възпитание и съзряване.

Когато едно дете започва да се учи от живота, крадено от 30думи то попива всичко около себе си като гъба. Всичко, което вижда, чува, научава, определя неговите представи и навици – така нареченият житейски опит. Критериите за добро и зло се формират под влиянието на съществуващите в обществото понятия. По-нататък човек ги използва за да ръководи действията си. Тези възгледи ни правят крадено от 30думи щастливи или ни карат да страдаме през целия си живот.

В различни периоди човешките идеи и концепции за морал се различават значително. В последно време в нашето общество доминира стремежът към материалното, кариера, просперитет, оставяйки на втори план концепциите за морал и човешките отношения.

Разбира се, това създава мощна система крадено от 30думи на изкривените стойности, която скрива истинското лице на човечността. Всички тези идеи, които се считат в съвременното общество за правилни, постепенно покриват със слоеве нашата първоначална чистота.

Така че, които сме ние наистина?

Ние – това са нашите придобити представи, отгледани в съвременното общество? Или, може би ние – това крадено от 30думи е тази неизменно чиста природа, която е замърсена с всички тези заблуждения? Трябва   ясно да отделим Себе си от тях. Те никога не са били НАС, така че те нямат място в нашите сърца.

Когато човек успее в обществото, той дори по-лесно се повлиява  от фалшивите представи. Като се крадено от 30думи убеди в своята неповторима оригиналност и талант, той може да причини много болка на себе си и другите. Но, в действителност, този успех може да изчезне утре. Кой знае колко ни е отсъдено от небето, така че дали си струва да се привързваме към него?

Независимо от факта, че критериите крадено от 30думи за оценка, които съществуват в обществото,  с течение на времето, може да варират значително, вселената представя пред човека непроменени изисквания. Религиозните учения на Изтока и Запада наставляват човека да усъвършенства своите морални качества. Те изискват от нас да пречистваме душата си и да се върнем към нашата истинска природа.

Само крадено от 30думи след като се откажем от всички погрешни схващания, формирани в нашите умове от живота, ще бъдем в състояние да виждаме света със собствените си очи.

И едва тогава можем да разберем кои сме.

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

Add Comment