Пентагонът ще укротява вълните около корабите

Военноморските сили на САЩ планират  да създадат технология, която позволява буквално да се усмиряват  вълните пред    корабите.  Идеята е да се създаде  система, която да неутрализира вертикалното движение на вълните, което разклаща кораба и възпрепятства движението му. Океанската вода обикновено се разделя на няколко слоя. Горният слой е по-топъл крадено от 30думи и по-лек, а долният – студен  и плътен. Пулсациите между тези два слоя причиняват образуването на повърхностни вълни, които за да ги преодолява,  на кораба е необходима  допълнителна енергия. Американските учени смятат, че е възможно да защитят корабите от вибрациите на водата, като се погасяват повърхностните вълни.

С помощта на крадено от 30думи компютърно моделиране, те симулирали  процеса на формиране на вълна по морското дъно и пред носа на кораб или   нефтени платформи. Прехвърлянето на енергия от морското дъно   по-нагоре, създава един вид „вълнов вектор“, на който може да бъде повлияно.

Учените са изчислили, че въздействието на вълновия вектор на междуфазовите (между слоеве крадено от 30думи на океана) и повърхностни вълни, ще насочва енергийните вибрации на водата под повърхността на океана и ще „заглажда“ пространството около кораба. Засега обаче учените не уточняват точно как ще   направят  това.

Това звучи като фантастика и изглежда много трудно, защото океанът е пълен с вълни, движещи се с различна скорост, крадено от 30думи т.е. за всяка специфична област на повърхността на морето ще трябва да има специфично въздействие. Въпреки това  перспективите за съответната технология, ако тя бъде създадена,  са много големи:   намаляване на цената на курса и   повишаване скоростта на корабите.

защищено INVITEXT

Add Comment