Пентагонът ще укротява вълните около корабите

Военноморските сили на САЩ планират  да създадат технология, която позволява буквално да се усмиряват  вълните пред    корабите.  Идеята е да се създаде  система, която да неутрализира вертикалното движение на вълните, което разклаща кораба и възпрепятства движението му. Океанската вода обикновено се разделя на няколко крадено от 30думи слоя. Горният слой е по-топъл и по-лек, а долният – студен  и плътен. Пулсациите между тези два слоя причиняват образуването на повърхностни вълни, които за да ги преодолява,  на кораба е необходима  допълнителна енергия. Американските учени смятат, че е възможно да защитят корабите от вибрациите на водата, като се погасяват крадено от 30думи повърхностните вълни.

С помощта на компютърно моделиране, те симулирали  процеса на формиране на вълна по морското дъно и пред носа на кораб или   нефтени платформи. Прехвърлянето на енергия крадено от 30думи от морското дъно   по-нагоре, създава един вид „вълнов вектор“, на който може да бъде повлияно.

Учените са изчислили, че въздействието на вълновия вектор на междуфазовите (между слоеве на океана) и повърхностни вълни, ще насочва енергийните вибрации на водата под повърхността на океана и ще „заглажда“ пространството около кораба. Засега обаче крадено от 30думи учените не уточняват точно как ще   направят  това.

Това звучи като фантастика и изглежда много трудно, защото океанът е пълен с вълни, движещи се с различна скорост, т.е. за всяка специфична област на повърхността на морето ще трябва да има специфично въздействие. Въпреки това  перспективите за съответната технология, ако тя крадено от 30думи бъде създадена,  са много големи:   намаляване на цената на курса и   повишаване скоростта на корабите.

защищено INVITEXT

Add Comment