ЕОН поиска увеличение на тока с 2 ст. на киловатчас

Средното увеличение на крайната цена за потребителите от 1 юли 2011 г., което Е.ОН България възнамерява да предложи на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), е под 2 стотинки за КВтч.

„Жалко, че ДКЕВР не взе под внимание предложението на Е.ОН България за крадено от 30думи пълно замразяване на цените през 2010 година. Ако го бяха приели, сега нашето искане за увеличение на цената би било два пъти по-малко”, заяви Гюнтер Шуберт, председател на Управителния съвет на Е.ОН България ЕАД.

През юли 2010 г. делът на Е.ОН България в крайната цена на електроенергията отново бе крадено от 30думи намален и компанията трябваше да компенсира за своя сметка разликата от 21 милиона лева между увеличението на цените на НЕК и производителите с 8.4% и увеличението на цените за крайните потребители с 1.9%.

Използването на Е.ОН България като буфер, който да поеме основната тежест на увеличението на цените за производство крадено от 30думи и пренос на електроенергия и минималното увеличение на крайните цени, има негативно отражение върху стратегията на Е.ОН България да инвестира в стабилността на мрежата. В резултат на това през 2010 г. се наложи двете лицензионни компании да понесат кумулативна загуба от близо половин милион лева.

крадено от 30думи

Другата основна причина за искането за увеличение на цената произтича от необходимостта компанията да покрие загубите си от по-високата покупна спрямо продажна цена на електроенергията при битовите потребители и се дължи основно крадено от 30думи на увеличението, което дружеството предлага за нощната тарифа. По нея към настоящия момент компанията продава  електроенергията на загуба.

Отчитайки настоящите обществени нагласи, Е.ОН България няма да включи в ценовото си заявление предложение за въвеждането на цена за мощност.

Новите цени са изчислени при сега действащите цени на НЕК крадено от 30думи и производителите на електроенергия. В случай, че тези цени бъдат повишени, предложените от Е.ОН България цени ще трябва респективно да бъдат увеличени. Ето защо увеличението на цените за крайните потребители през 2011 г. може да бъде избегнато или запазено на сравнително ниско ниво, само ако цените, по които Е.ОН България крадено от 30думи закупува електроенергията от НЕК, бъдат намалени.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment