Времето ще спре в следващите 3 милиарда години

Група физици от САЩ и Япония твърдят, че според техните изчисления, има 50% вероятност  времето да спре през  следващите 3,7 милиарда години. Други теоретици са изключително скептично настроени към това.

Вселената възниква преди около 13 милиарда години след Големия взрив и оттогава непрекъснато се разширява. крадено от 30думи Освен това, всички данни от наблюдаваните част от пространството предполагат, че това разширяване се ускорява. От това следва, че Вселената се разширява вечно.

Рафаел  Буссо (Raphael Bousso)  от Центъра за теоретична физика в Университета на Калифорния в Бъркли и колегите му въстанаха против тази идея. В статия, публикувани в крадено от 30думи електронната библиотека на Корнелския университет, те твърдят, че една безкрайно разширяваща се Вселена не може да съществува, тъй като законите на физиката не работят в безкрайното пространство. За да може тези закони да имат  някакъв смисъл, Вселената трябва да бъде ограничена и те са изчислили най-вероятната дата, когато ще дойде крадено от 30думи краят и.

„Безконечното разширение на Вселената има няколко важни последствия. Всяко събитие в нея, което има ненулева вероятност се случва безкраен брой пъти „- казват учените.

Но ако крадено от 30думи има безкраен брой на всяко възможно наблюдение, става невъзможно да се определи вероятността на което и да е събитие. За тази ситуация, законите на физиката просто не може да се приложат.

Единственият изход от тази главоблъсканица, твърдят авторите на статията, е да се се предположи някакъв вид катастрофа, която ще крадено от 30думи сложи край на Вселената. Тогава всички вероятности отново стават  смислени и законите на физиката ще заработят.

„Времето едва ли ще спре в нашата епоха време, но има 50% вероятност, времето да спре в следващите 3,7 милиарда години“ – пишат учените. Това означава, че краят на времето ще дойде  по време крадено от 30думи на жизнения цикъл на Слънцето и Земята.

Заедно с това Бусо посочва, че макар да е неизвестно какъв вид катастрофа ще доведе до край на времето, човечеството няма да може да   види нищо, когато това се случи. С други думи, хората ще влетят в  тази катастрофа с пълна скорост, преди крадено от 30думи да имат време да видя и най-малка част от нейното въздействие.

защищено INVITEXT

One thought on “Времето ще спре в следващите 3 милиарда години

  1. Здравко

    - Edit

    Разберете бе хора, Земята и Слънцето не са център на вселената.

Add Comment