Палач от Тексас разказа как е екзекутирал 153 човека

От поста началник на отделението за изпълнения на наказания се пенсионира 60-годишният Чарлз O’ Рейли, който е организирал изпълнението на екзекуциите на повече от 150 души. Той прилича на taskmaster от холивудски филм – сива коса, едра фигура, черна риза и тежък поглед.

Служителите го описват като роден лидер, който крадено от 30думи винаги е бил в състояние да държи  под контрол положението. Под негово лично наблюдение е въведена смъртоносната инжекция на около една трета от 463 души, осъдени на смърт  от 1982 г.

В затвора за осъдени на смърт „Хънтсвил“, съществува собствен порядък за  изпълнение на наказанията. – Когато „смътниците“ ги  прехвърляха крадено от 30думи в моя блок, аз ги срещах и им обяснявах какво ги очаква. Те винаги биваха нервни в началото, ядосани, или изпадаха в истерия. А след няколко дни потъваха в  депресия. Всички знаеха какво ги очаква и това ги потискаше – разказва надзирателят.

– След това, на сутринта същия ден отивах при осъдения за да го предупредя, че ще се върна вечерта след шест и ще кажа просто: „Време е“. Обяснявах им какво означава това. Те разбираха веднага. Много крадено от 30думи хора, когато се връщах след 18  и казвах: „Време е“ припадаха. Някои не можеха да ходят, краката им не ги държаха. Тях ги носеха.

Само няколко души се крадено от 30думи опитаха да се противопоставят. Голяма част от тях- 8 от 10 човека ходеха сами, бавно, разбира се, но ние никога не ги карахме да бързат – казва O’Reilly.

– Свидетели и зрители се събираха зад стъклото. Навеждах главата си към осъдения и тихо питах дали  иска да каже нещо. Никога крадено от 30думи не съм използвал изрази като „последната дума“. Струва ми се, просто да се даде право да кажат нещо, е достатъчно – защото всичко е ясно.

Повечето от престъпниците в този момент искрено искаха прошка от жертвите си и казваха на роднините си, че ги обича. Ако някой започнеше да  буйства, крадено от 30думи лекарите веднага пускаха препарата. На осъденият му оставаха само 10-15 секунди, след това утихваше – наркотиците започваха да действат. Пет минути по-късно идваше лекарят за да фиксира часа на на смъртта. Винаги съм бил огорчаван от  такива хора – всъщност това са последните им думи, един шанс да направят  нещо крадено от 30думи в живота си правилно – разстройва се той.

– Не съжалявам за нищо. И нищо ужасно в това не виждам. Считам, че хората не трябва да се съмняват в онова, което правят, в противен случай няма смисъл – спокойно казва Чарлз, – тези хора са били наказани за  злото, за крадено от 30думи болката, която те са причинили.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment