Палач от Тексас разказа как е екзекутирал 153 човека

От поста началник на отделението за изпълнения на наказания се пенсионира 60-годишният Чарлз O’ Рейли, който е организирал изпълнението на екзекуциите на повече от 150 души. Той прилича на taskmaster от холивудски филм – сива коса, едра фигура, черна риза и тежък поглед.

Служителите го крадено от 30думи описват като роден лидер, който винаги е бил в състояние да държи  под контрол положението. Под негово лично наблюдение е въведена смъртоносната инжекция на около една трета от 463 души, осъдени на смърт  от 1982 г.

В затвора за осъдени на смърт „Хънтсвил“, съществува собствен порядък за  изпълнение на наказанията. крадено от 30думи – Когато „смътниците“ ги  прехвърляха в моя блок, аз ги срещах и им обяснявах какво ги очаква. Те винаги биваха нервни в началото, ядосани, или изпадаха в истерия. А след няколко дни потъваха в  депресия. Всички знаеха какво ги очаква и това ги потискаше – разказва надзирателят.

– След това, крадено от 30думи на сутринта същия ден отивах при осъдения за да го предупредя, че ще се върна вечерта след шест и ще кажа просто: „Време е“. Обяснявах им какво означава това. Те разбираха веднага. Много хора, когато се връщах след 18  и казвах: „Време е“ припадаха. Някои не можеха да ходят, краката крадено от 30думи им не ги държаха. Тях ги носеха.

Само няколко души се опитаха да се противопоставят. Голяма част от тях- 8 от 10 човека ходеха сами, бавно, разбира се, крадено от 30думи но ние никога не ги карахме да бързат – казва O’Reilly.

– Свидетели и зрители се събираха зад стъклото. Навеждах главата си към осъдения и тихо питах дали  иска да каже нещо. Никога не съм използвал изрази като „последната дума“. Струва ми се, просто да се даде право да кажат крадено от 30думи нещо, е достатъчно – защото всичко е ясно.

Повечето от престъпниците в този момент искрено искаха прошка от жертвите си и казваха на роднините си, че ги обича. Ако някой започнеше да  буйства, лекарите веднага пускаха препарата. На осъденият му оставаха само 10-15 секунди, след това утихваше – наркотиците започваха крадено от 30думи да действат. Пет минути по-късно идваше лекарят за да фиксира часа на на смъртта. Винаги съм бил огорчаван от  такива хора – всъщност това са последните им думи, един шанс да направят  нещо в живота си правилно – разстройва се той.

– Не съжалявам за нищо. И нищо ужасно в крадено от 30думи това не виждам. Считам, че хората не трябва да се съмняват в онова, което правят, в противен случай няма смисъл – спокойно казва Чарлз, – тези хора са били наказани за  злото, за болката, която те са причинили.

защищено INVITEXT

Add Comment