До 40 години рибите в океана ще изчезнат

Към 2050 г. светът може да се сблъска с пълното унищожаване на рибата с промишлено значение, ако не бъдат предприети съществени реформи в системата на рибната промишленост.

Тази мрачна прогноза е на еколози, представена в тазгодишния доклад на Програмата за околна среда крадено от 30думи на ООН (UNEP).

В документа, изготвен от Програмата за околна среда и независими експерти, се разглеждат различни аспекти на влиянието на търсенето върху основните природни ресурси, като енергоносителите, питейната вода и др. на състоянието на околната среда.

Неговите автори посочват, че в резултат на дейността на постоянно крадено от 30думи развиващия се сектор на риболовството за търговски цели, запасите от риба на планетата са спаднали с 30 на сто.

Еколозите смятат, че сега обемът на улова крадено от 30думи на риба превишава с 50-60 на сто допустимите норми. В доклада се отбелязва, че рибната промишленост пряко или косвено осигурява около 170 милиона работни места, а непосредствено в риболовството са заети над 35 милиона души.

Авторите на доклада предупреждават, че ако не бъде незабавно преразгледана политиката крадено от 30думи по отношение на риболовната индустрия, увеличаването на запасите на риба, развитието на рибни развъдници и опазването на околната среда, то през следващите 40 години рибата с промишлено значение ще изчезне.

Експертите подчертават, че става въпрос за екологична и икономическа заплаха, тъй като за над два милиарда крадено от 30думи жители на Земята, от които основната част живеят в бедни страни, рибата е основен хранителен продукт и основен източник на животински белтъчини.

http://www.dnes.bg

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment