До 40 години рибите в океана ще изчезнат

Към 2050 г. светът може да се сблъска с пълното унищожаване на рибата с промишлено значение, ако не бъдат предприети съществени реформи в системата на рибната промишленост.

Тази мрачна прогноза е на еколози, представена в тазгодишния доклад на Програмата за околна среда на ООН (UNEP).

В документа, крадено от 30думи изготвен от Програмата за околна среда и независими експерти, се разглеждат различни аспекти на влиянието на търсенето върху основните природни ресурси, като енергоносителите, питейната вода и др. на състоянието на околната среда.

Неговите автори посочват, че в резултат на дейността на постоянно развиващия се сектор на крадено от 30думи риболовството за търговски цели, запасите от риба на планетата са спаднали с 30 на сто.

Еколозите смятат, че сега обемът на улова на риба превишава с 50-60 на сто допустимите норми. В доклада се отбелязва, че рибната промишленост пряко или косвено осигурява около 170 милиона работни крадено от 30думи места, а непосредствено в риболовството са заети над 35 милиона души.

Авторите на доклада предупреждават, че ако не бъде незабавно преразгледана политиката по отношение на риболовната индустрия, увеличаването на запасите на риба, развитието на рибни развъдници и опазването на околната среда, то през следващите 40 години рибата крадено от 30думи с промишлено значение ще изчезне.

Експертите подчертават, че става въпрос за екологична и икономическа заплаха, тъй като за над два милиарда жители на Земята, от които основната част живеят в бедни страни, рибата е основен хранителен продукт и основен източник на животински белтъчини.

http://www.dnes.bg

защищено INVITEXT

Add Comment