ОТКРИТО ПИСМО ОТ ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ОТ ГРАД ВИДИН

Семейството ми притежава малък семеен хотел с осем стаи в град Видин, който отворихме през 2006 г. след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от главен архитект на община Видин.

Днес на 18 февруари 2010 г. ще бъде приведена в изпълнение мярката „ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА крадено от 30думи И ЗАБРАНЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО„ по отношение на обекта ни, защото вчера на 17.02.2010 г. изтече двуседмичния срок, който ни беше даден за доброволно изпълнение на заповедта на Началничката на РДНСК във Видин.

Тази заповед е потвърдена с решение от 28.01.2010 г. на Върховния административен съд и като такава подлежи на незабавно изпълнение.

Всеки държавен служител, който демонстрира такава привързаност към точното и безстрастно прилагане на закона заслужава подкрепата на крадено от 30думи цялото общество. Той е длъжен да постъпи така, защото се е заклел пред държавата и обществото, че „при изпълнение на държавната служба ще спазва и ще се ръководи от Конституцията и законите на Република България и ще изпълнява добросъвестно служебните си задължения съобразно интересите на крадено от 30думи държавата”.

Така че е правилно спиране на един незаконен обект и това е в обществен интерес. Друг е въпросът за начини и средствата, с които длъжностното лице инж.Светла Николаева Рашкова-Началник на РДНСК във Видин си служи при изпълнение на служебните си задължения. Похватите които крадено от 30думи тя прилага не само по отношение на нас, но и към много други лица и фирми в град Видин са част от трайна корупционна практика на оказване на натиск и изнудване на лица и фирми от града и региона. Поведението й сочи на силна и тежка крадено от 30думи обвързаност и закрила на определени бизнес-интереси, което в последните няколко години изпитаха на гърба си много хора.

По никого неучудващи причини всеки от тях търси начин да се оправи сам за себе си и никой нищо не предприема, защото ВСИЧКИ ГИ Е СТРАХ. крадено от 30думи В това отношение Видин е класически тоталитарен град на мълчанието и страха. За изминалите 20 години успяхме само в едно- да сменим диктатурата на пролетариата с диктатурата на мутрите.

Госпожа Светла Рашкова доведе държавната институция Дирекция за национален строителен контрол в институция за крадено от 30думи ЧАСТЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ. Тази институция, създадена от законодателя за законност и контрол в строителството и осигуряване на ред в проемането и функционирането на строежите в България, попаднала в мръсни ръце обаче има силата на МАШИНА ЗА УБИВАНЕ.

Така при нас под предтекст, крадено от 30думи че има подадена жалба /оказа се анонимна/ се извърши проверка от РДНСК и се прие, че сградата е втора категория строеж като паметник на културата от местно значение, която подлежи на приемане от ДНСК-София. Докато водим делото опитвахме да приемем обекта по новия ред, но понеже крадено от 30думи не работим с хората на госпожата, ЗА НАС ПРИЕМАНЕ В ДНСК НЯМА.

Тази институция по необясним или добре обясним начин е на подчинение на видинската началничка Светла Рашкова, която се оказва в много топли отношения с Началника на ДНСК-София инж.ИВАН СИМИДЧИЕВ и според сведенията ни крадено от 30думи се ползва с пълната му подкрепа и доверие, като за нея невъзможни неща в ДНСК няма. Така се изпълнява и поръчката и нашия обект да не бъде приет и ни се отправят необосновани забележки, само и единствено с цел да бъдем затворени.

На огън крадено от 30думи като нас се пекат още много видински фирми и отделни граждани, които имат неблагоразумието да отказват услугите на МЕСТНИЯ СТРОИТЕЛЕН БОС – ОРЛИН БИШКОВ, за когото и с когото тази госпожа работи непрекъснато и пред очите на целия град.

Не за първи път сезирам крадено от 30думи институциите на държавата с дейността на държавната служителка СВЕТЛА НИКОЛАЕВА РАШКОВА, чието име и поведение трябва да се узнае в държавата, защото надминава всичките ми представи за злоупотреба с власт и държавни правомощия. Казвам го от позицията на своя житейски и професионален опит на настоящ адвокат крадено от 30думи и бивш съдия, а хора с нашата професия са се нагледали на много неща, особено в мътните години на прехода.

За мен тя е ярък пример за това какво могат да причинят на един човек властта и парите, защото те не са за всеки.

Не крадено от 30думи за първи път аз сезирам различни институции за нейните нерегламентирани контакти с бизнеса, насочени към извличане на неправомерни облаги със значителен материален интерес.

От нас тя успя за съжаление да прибере само 1000 лева. Не получиха исканите 10 000 лева, за доклад на надзорната им фирма крадено от 30думи за приемане на обекта ни в ДНСК. По тази причина днес го затварят – въпреки че имаме подадено искане с входящ номер в ДНСК и сме отстранили всички забележки към документите.

За много случаи има или няма основание тази институция си затваря очите, удължава срок за крадено от 30думи приемане или други възможности, които да обезпечат основния принцип в АПК като принципа за съразмерност при изпълнението. За нас това не може да се случи – ние не знаем да работим с институцията ДНСК и затова обекта ни ще бъде запечатан.

Разбира се, че по-лесния начин крадено от 30думи е да им дадем парите, които искат и да ги гледаме бизнеса.

Но когато изкарваш всеки лев с къртовски труд не ти е безразлично на кого и колко да платиш. Още повече става въпрос за сума, която е прекомерно завишена и неотговаряща на нормалния хонорар крадено от 30думи за такава услуга.

В течение на две години аз сезирам различни институции за фактическата принадлежност на госпожата към ПРЕСТЪПНА ГРУПА, КОЯТО Е СЪЗДАЛА ЦЯЛА СХЕМА ЗА ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК ВЪРХУ ЛИЦА И ФИРМИ В ГРАДА И РЕГИОНА.

По повод натиска върху нас и изнудване крадено от 30думи във връзка с обекта ни подадохме жалба до прокуратурата във Видин, която остана без последствия.

Предадох документи против тях лично на бившия вътрешен министър г-н Михаил Миков, който е няколко мандата народен представител от Видин, но всичко остана без последствия.

Със сегашния кмет на крадено от 30думи Видин съм водила разговори, но той е подвластен на тези хора и изобщо не реагира. Последната сезирана от мен институция е Парламентарната комисия по противодействие на корупцията в Народното събрание, където очаквам развитие на подадения от мен сигнал.

Групата на госпожа Светла Рашкова работи по следния крадено от 30думи начин:

Чрез натиск се набират клиенти за строителна фирма „Водстрой”АД или „Водстрои”АД или за надзорната фирма „Експертинвест”АД, чийто собственик е г-н Орлин Бишков-шеф на Камарата на строителите във Видин. Надзорната му фирма по мои наблюдения държи 90 % от пазара на тези услуги – крадено от 30думи основно благодарение активната намеса на държавния служител Светла Рашкова.

Ако им станеш клиент имаш право да платиш и да мълчиш докато благоволят да ти свършат работа. Ако не си им клиент се действа така – набелязват те и те слагат под наблюдение. Привикват те в РДНСК, крадено от 30думи обикновено против обекта ти има жалба и ти се подсказва /намеква/ или казва директно как да си решиш проблема и с кого ще е добре да работиш.

Ако работиш с други строители или надзорници, то ти почват проверки, запечатват се обекти за всякакви нарушения.

крадено от 30думи

Ние също се оказахме сред тези, които не са клиенти на посочената фирма и не можехме да си позволим да платим огромната сума за тяхната услуга. В резултат на това обекта ни не само ще бъде запечатан, но най-лошото е създадената в ДНСК необоснована пречка за крадено от 30думи нас и не изрично, но и до ден днешен не се назначава приемателна комисия.

Другите обекти в нашата сграда, които работят с фирмите на госпожа Светла Рашкова отдавна са приети, като имаше обекти, на които тя изобщо не направи и проверка, защото тя постъпва избирателно крадено от 30думи и според човека – ако проверява една сграда можеа на едни да направи актове а на други не. Преценката всеки път е ЕДНОЛИЧНА И КРАЙНО СУБЕКТИВНА.

Когато се наложи да потърсим услугите на надзорна фирма, всички видински фирми ни оказаха от страх да нямат проблеми крадено от 30думи с госпожата.

Страхът от тази група е голям и сред видинските съдии, които всички до един си дават отвод от разглеждане на делата ми във връзка със спирането на обекта от страх да нямат проблеми с тези хора.

В резултат от действията на госпожата крадено от 30думи и посочения строителен бос преди броени месеца беше дисциплинарно уволнен главния архитект на община Видин, по причина, че им се противопостави.

За обвързаността на кмета на община Видин г-н Румен Видов с тези хора поредно доказателство е скандалното възлагане на прословутия ремонт на детските крадено от 30думи градини във Видин на стойност 5 милиона лева, при множество нарушения в провеждането на процедурата – отново на фирми на същия г-н Орлин Бишков. Жалкото е, че хора като тях са винаги на власт с всяка партия и СЕГА ТЕ СА ГЕРБ ВЪВ ВИДИН.

Видин крадено от 30думи е сравнително малък град и всички виждат, че г-жа Светла Рашкова изобщо не прикрива нерегламентираните си контакти с посочения строителен бос, след работа тя съвсем спокойно с папки и книжа напуска кабинета си в центъра на Видин и отива в офиса на надзорната фирма, където с крадено от 30думи г-н О.Бишков работят до късни нощи и госпожата работи като частен консултант.

Ако прокуратурата беше допуснала искания от мен незабавен обиск и запечатване на кабинета на длъжностното лице Светла Рашкова с искане за изземване на нейния лаптоп /подарен от „благодарна” видинска фирма/ със сигурност крадено от 30думи щеше да се установят проектодоклади и всякакви други материали по частната й консултантска дейност за надзорната фирма „Експертинвест”АД Видин. Прокуратурата не пожела да стори това и госпожата просто отрече всичко пред разследващите органи, с което разследването им логично се прекрати, дори без да си направят труда крадено от 30думи да ме разпитат и изслушат.

Последните години докато заема длъжността Началник на РДНСК-Видин госпожата успя за учи задочно в Нов български университет, а сега е РЕДОВЕН СТУДЕНТ ПЪРВА ГОДИНА в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Независимо от това, че е висш държавен служител, госпожата крадено от 30думи по три пъти в седмицата се изнася към София с мерцедеса на видинския строителен бос, за да посети лекциите в университета – всичко на гърба на държавата.

Ако се питаме – кой създаде тези хора и кой ги направи толкова силни, че да вземат крадено от 30думи ДЪРЖАВАТА ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ.

За себе си аз имам отговор. Силни ги направихме всички ние, с нашето мълчание, треперене, огъване, с нашето даване, даване, даване….

А те все вземат, и вземат, и вземат…. И нямат спиране….

ВЪВ ВИДИН ДЪРЖАВА НЯМА, ГОСПОДА. ДЪРЖАВАТА крадено от 30думи СА ТЕЗИ ХОРА. Но аз все пак наивно си мисля, че НЕ ТЕ СА ДЪРЖАВАТА. НИЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СМЕ ДЪРЖАВАТА И В СВОЯТА САМОТНА БИТКА АЗ ТЪРСЯ ПОДКРЕПАТА НА ОБЩЕСТВОТО.

Посочвам публично тези хора пред цялата държава, защото те пречат не само на моето развитие крадено от 30думи и на това на моя град. Такива като тях пречат на цялата държава.

В своята самонадеяност обаче хора като госпожа Светла Рашкова допускат и грешки. Всички тези хора допускат една основна грешка – България не е в 1997 година, нито 2001 година, нито 2005 година.

крадено от 30думи

ГОДИНАТА Е 2010 И НЕЩАТА СА РАЗЛИЧНИ…

А МОЖЕ БИ НЕ…

Писмото е адресирано:

До г-н Бойко Борисов

Министър председател

До г-н Цветан Цветанов

Министър на вътрешните работи

До г-н Росен Плевнелиев

Министър на регионалното крадено от 30думи развитие и благоустройството

До Областен управител

На Област Видин

До Главен прокурор

На Република България

До Народно събрание на Република България

Комисия „АНТИКОРУПЦИЯ”

До ДНСК – СОФИЯ

До БТА

До БТВ

До БНТ

До Телевизия СКАТ

Вестник „Труд”

Вестник крадено от 30думи „24 часа”

Вестник „Стандарт”

Вестник „Капитал”

Вестник „Банкер”

До

Вестник Ние”-Видин

Вестник „Видинския мост”

Вестник „Видин”

18.02.2010 г.

източник : Georgi Stoianov

презОТКРИТО ПИСМО ОТ ИРЕНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА ОТ ГРАД ВИДИН.

защищено INVITEXT

Post Comment