Инженер попада в ада или защо има нужда от адвокати в рая!

Един инженер умрял и попаднал в ада. Но  понеже не му харесало  нивото на комфорт в ада,  той започнал да го  подобрява. Монтирал климатици, освежители за въздух в тоалетните, ескалатори и така нататък.

Господ звъни на Сатана:

– Как са нещата при вас?

– Нещата се развиват великолепно. Сега имаме климатици, освежители за въздух в тоалетните, ескалатори, и  дявол  знае какво още ще измисли този инженер.

– КАКВО? При вас има инженер!?! Виж,  има някаква грешка. Инженерите не трябва да попадат в ада. Веднага го  прати при мен.

– Няма начин! Харесва ми да имам инженер в екипа.

– Веднага го прати  горе при мен или ще те съдя!

– Аха, интересно откъде ще си намериш адвокат?