ЕС започна наказателни процедури срещу Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch

Трите най-големи рейтингови компании на Америка попаднаха под спецаиалното наблюдение на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа. Агенциите Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch са обвинени в умишлено понижаване на рейтинга на европейските банки.

Такива действия от тяхна страна са имали отрицателно въздействие върху икономическото положение и са предизвикали паника сред инвеститорите.

През юни  „Муудис“ понижи рейтинга на 28 испански банки и   кредитния рейтинг на държавата изведнъж с три степени.

Професорът по икономика Майкъл Хъдсън: „Всеки знаеше, че системата за ипотечно  кредитиране е доста нестабилна. Агенциите за кредитен рейтинг заявиха:  платете ни пари и ние ще направим всичко, което вие ни казвате. Но ситуацията е дори по-лоша,  отколкото си мислехме. „

Рейтинговите агенции на Aмерика лобират за интересите на банките. Техните действия са политически мотивирани, те насърчават неолиберални политики. Рейтингите, които публикуват тези агенции, нямат нищо общо с действителните статистики. Това са продажни  компании, които лобират за интересите на банките. „

Ако рейтинговите агенции бъдат  признати за виновни за подаване на невярна информация,  по отношение на тях ще бъдат взети сериозни мерки.

 

loading...

Post Comment